Informatie

Bij beschikking verleend door de Beslagrechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen dd. 08/05/2014, werd Jan WOUTERS, gerechtsdeurwaarder met standplaats te 2000 ANTWERPEN, Vrijheidstraat 32/18, aangesteld om over te gaan tot de verkoop van het zeeschip “C LADYBUG”.

Het zeeschip genaamd “C LADYBUG” werd op DONDERDAG 03 JULI 2014 definitief toegewezen voor het bedrag van DRIEËNVIJFTIG MILJOEN ZESHONDERDDUIZEND UNITED STATES DOLLAR (53.600.000,00 USD).

Verkoopsvoorwaarden

Bezichtiging

Enkel mits toegangsbewijs ter hoogte van Kaai 315 van de Antwerpse haven op alle werkdagen tot en met 2 juli 2014, van 10.00u. tot 16.00u. en op donderdag 3 juli 2014 van 08.00u tot 12.00u.

Aanmelding bezichtiging

Toegangsbewijs ter beschikking aan de ingang van Kaai 315.

Verkoop

Biedingen enkel mogelijk mits voorafgaandelijke aanmelding en na voorlegging van een bankwaarborg, zoals voorzien in de verkoopsvoorwaarden.

Aanmelding verkoop

Voor verdere informatie over het schip kan u contact opnemen met Clarkson Asia Limited, scheepsmakelaar, Room 3209-14 Sun Hung Kai Centre 30 Harbour Road Wanchai Hong Kong.
Aangesteld bij beschikking verleend door de Beslagrechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen dd. 15/05/2014.

Nick O'Brien (Hong Kong)
Clarksons HK
Direct: +852 3769 1131
Tel: +852 2866 3111
Mob: +852 6790 0540
Email: snp@clarksons.com.hk

Fergus Duncan (London)
Clarksons RoRo
Direct: +44207 334 3102
Mob: +44774 704 3102
Email: roro@clarksons.com